Nytt dykvrak i Söderhamn?

Hälsingland har många fartygsvrak, som intresserar sportdykare. Nu kan de fått ett nytt vrak att slå sina lovar kring: trålaren Kattegatt, som ligger i centrala Söderhamn.

Söderhamns kommun har tagit över ägarrätten till det sjunkna fartyget Kattegatt, enligt Söderhamns-Kuriren. Kommunens plan är att sänka Kattegatt i havet och göra henne till dykobjekt. Dykintresserade vill att kommunen ska sänka fartyget på 20 meters djup, i första hand söder om Vitoren utanför Stålnäs, i andra hand vid Fänriksgrundet vid Klacksörarna. Alternativet till att sänka Kattegatt är att hugga upp fartyget och skrota henne.

För drygt fem år sedan gick den gamla fiskebåten Kattegatt in i Söderhamns hamn – och där blev hon liggande. Efter ett tag sjönk Kattegatt och började läcka olja. Kommunen gjorde bärgningsförsök, men Kattegatt lade sig åter till ro på Söderhamnsåns botten och blev ett vattenfyllt vrak på åns södra kaj. Där fick hon ett nytt namn, U 137, efter den sovjetiska ubåten som gick på grund utanför Karlskrona.

Nu ser Kattegatt alltså ut att kunna bli en ”ubåt” på havets botten långt utanför Söderhamnsån. Om Kattegatt blir en dykvrak blir hon ett av flera populära dykvrak i Hälsinglands skärgård, där det finns gott om vrak, bland annat utanför Innerstön i Hudiksvalls skärgård.

Jörgen Bengtson