Framflyttad vindkraft

Vindkraftsutbyggnaden i Hudiksvall tog en överraskande vändning på måndagen, då Centerpartiet med stöd av S- och V-oppositionen sköt den kommunala översiktsplanen för vindkraft på framtiden. Tidigast om cirka ett halvår kommer kommunen att fastställa den redan försenade vindkraftsplanen. Först då vet vi om kommunen öppnar för vindkraft på Hälsingekusten, mer specifikt i Finnicka, Enånger, och Vårdkasberget, Rogsta.

Länsstyrelsen och den nya majoriteten i kommunen har underkänt den gamla tematiska översiktsplanen för vindkraft, som kommunen tog fram under förra mandatperiodens S-V-styre. I det nya förslaget till översiktsplan fanns förslag på utbyggnad i tio områden på land, dels Finnicka och Vårdkasberget i kustområdet, dels åtta områden i skogsbygden: Frisbo och Järnblästen i Bjuråker, Glombo och Överälve i Dellenbygden, Steg i Rogsta, Vallåsen och Åsberget i Forsa samt Hälsen i Enånger. Till detta kommer ett havsområde, Gretas klackar, öster om Agön.

Alla majoritetspartier utom Centerpartiet ville fastställa vindkraftsplanen på kommunfullmäktige i måndags för Frisbo, Överälve, Steg, Åsberget, Hälsen och Gretas klackar samt ytterligare utreda Finnicka, Vårdkasberget, Järnblästen, Glombo och Vallåsen.

Långvinds bruk är intresserat av att upplåta mark för vindkraft söder om Finnicka. Detta blir nu skjutet på framtiden.

Hur det blir med den nya majoritetens löfte om att satsa mer offensivt på vindkraften återstår att se, liksom hur det blir med vindkraft på Enångerskusten.

Jörgen Bengtson