Slutbadat i Ljusne?

Det kan vara slutbadat i Ljusne. Friluftsbadet är i så dåligt skick att Ljusneparkens badförening, som tog över badet från kommunen i början av 2000-talet, inte längre vill ansvara för att driva badet. I en inlaga till Söderhamns kommun vill föreningen ha extra bidrag till el, för att kunna klara vinterns elräkning och säkra anläggningen från frysskador, och höjt bidrag för att klara renoveringen.

På måndag sammanträder Söderhamns kultur- och samhällsutvecklingsnämnd. I förslaget till beslut, som nämnden ska ta ställning till, är det nej till bidrag. Kommunen är dock beredd att teckna eget elavtal för att säkra maskinrummet och anläggningen.

Badföreningens kräver pengar till en omfattande renovering, där man måste byta en stor del av den tekniska utrustningen, annars kan föreningen inte öppna badet nästa sommar. Det går inte längre att lappa och laga den slitna friluftsbadet från 1960-talet, enligt föreningen.

Hur det blir med det är oklart. Kommunen ger 200 000 kronor per år till badet. Avtalet löper ett år i taget. Nu ska tjänstemän och badföreningsföreträdare sätta sig ner och se om det går att komma överens om ett högre bidrag, för att säkra renovering av badet. Om så inte blir fallet kan det vara slutbadat i Ljusnebadet.

Ljusnebadet är Hälsingekustens enda uppvärmda friluftsbad.

Jörgen Bengtson