Vrak blir forskningsobjekt?

Fartygsvraket som länge förfulat Söderhamnsån kan bli ett forskningsobjekt. Sjöhistoriska museet är intresserat av att forska på nedbrytningen av träfartyg i havsvatten.

– Vi har tagit kontakt med Sjöhistoriska som vill bedriva forskning på hur äldre träfartyg bryts ner i skärgårdsmiljö, säger Lars Ståhl, teknisk chef hos Söderhamns kommun, till Söderhamns-Kuriren (22/11 2011).

Kommunen har börjat diskutera frågan med Sjöhistoriska museet i Stockholm. Det är inte säkert att den sjunkna, före detta trålaren Kattegatt blir ett forskningsobjekt. Det handlar om pengar.

Kommunen är inte beredd att satsa skattepengar på forskning, utan vill ha den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen för Söderhamns skattebetalare. Det kan innebära sänkning av fartyget, med efterföljande forskning, eller att hugga upp och skrota fartyget.

Kommunen äger numera det sjunkna fartyget och har tidigare varit inne på att göra henne till dykobjekt, vilket vi skrev om den 17 oktober 2011.

För drygt fem år sedan gick Kattegatt in i Söderhamns hamn – och där blev hon liggande. Efter ett tag sjönk trålaren och började läcka olja. Kommunen gjorde bärgningsförsök, men Kattegatt lade sig åter till ro på Söderhamnsåns botten och blev ett vattenfyllt vrak på åns södra kaj. Där fick hon ett nytt namn, U 137, efter den sovjetiska ubåten som gick på grund utanför Karlskrona.

Nu kanske hon blir bärgad en sista gång, för att efter miljösanering och säkerhetsåtgärder bli ett vrak på Hälsingekusten till glädje för amatördykare. Om Kattegatt blir en dykvrak blir hon ett av flera populära dykvrak i Hälsinglands skärgård. Det finns gott om vrak här, bland annat utanför Innerstön i Hudiksvalls skärgård.

Jörgen Bengtson