Holmen bränner ner Innerstön

Holmen skog planerar att kalavverka och bränna skog på den 400 hektar stora Innerstön i Hudiksvalls skärgård.

Under 2012 ska Holmen avverka halva öns yta och sedan bränna av markvegetationen. Sedan fortsätter Holmen med att även bränna av stående skog, enligt nyhetstidningen ATL.

– Det handlar om åtta-nio områden som vi avser att bränna under en 15-årsperiod, säger Magnus Aretorn, skötselchef på Holmens Iggesundsregion, till ATL.

Totalt omfattar bränningen 390 hektar skogsmark. Metoden Holmen använder kallas för successiv förbränning.

Bränning är ett sätt för Holmen att nå sina miljömål. Staten kräver att alla stora skogsbolag ska bränna av en del av sitt skogsinnehav, för att säkra den ekologiska mångfalden. Vissa djur och svampar är helt beroende av död ved för sin överlevnad.

– Vi vet generellt att det blir en otrolig fart på växter och organismer efter en brand, säger  Magnus Aretorn till Hudiksvalls Tidning (23/11 2011).

Innerstön var nära ödeläggelse i maj 2008, när en skogsbrand bröt ut på nordöstra delen av ön. Räddningstjänsten fick snabbt branden under kontroll. Knappt tre hektar skog blev nedbränd.

På  grannön Agön uppstod en skogsbrand i augusti 1997, som höll på att ödelägga hela Agön. Då gick cirka 200 hektar, mest ungskog, upp i rök. Nu kommer alltså Holmen att sätta eld på en betydligt större yta på en avsevärt mindre ö, som ingår i en känslig arkipelag med Kråkön, Drakön, Agön och Tihällan, vilka är ett naturreservat.

Jörgen Bengtson

Artikeln uppdaterad 2011-11-23