Rustning av fiskarmuseet?

Hälsingekustens skärgårds- och fiskarliv är dåligt dokumenterat på museer, men Söderhamn har ett eget litet fiskarmuseum, Gäddan. Det kommer sannolikt att få välbehövlig upprustning. Undergolvet i museilokalen har nämligen rasat och skorsten är för dålig för att tåla eldning.

Gäddan är en tidigare fiskarbostad på Öster i centrala Söderhamn, byggd under andra halvan av 1800-talet. Bakom museet står Söderhamns kust- och skärgårdsförening, som kämpar för att hålla byggnaderna och föremålen i stånd. Det finns behov av att bland annat rusta upp skorstenen, så det åter ska gå att elda i kakelugnar och vedspis.

När föreningen kallade på antikvarisk expertis från Länsmuseet, för att få hjälp att prioritera upprustningsbehovet, visade det sig att trossbotten under utställningslokalen hade rasat.

– Därmed var prioriteringsordningen på sätt och vis avklarad alldeles av sig själv, skriver Söderhamns-Kuriren i dagens tidning.

Föreningens ordförande, Lennart Andersson, är optimistisk och tror att föreningen kan få bidrag från länsstyrelsen för att finansiera en del av vad det kostar att reparera trossbotten och skorsten.

Gäddan är Söderhamns bäst bevarade fiskarbostad. Den är inredd och utrustad för att visa hur en fiskarfamilj levde vid sekelskiftet 1800–1900. I en särskild sal finns bilder från Söderhamnstraktens storhetstid inom industri, handel, sjöfart och fiske. Mycket föremål väntar på att bli sorterade och arkiverade eller placerade i museibyggnaderna.

Jörgen Bengtson