Besöksrekord för november

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, satte nytt besöksrekord för november månad, med 183 besökare per dag jämfört med 155 per dag i november 2010 och 158 per dag i oktober 2011. Därmed ökade besökarna med 18 procent jämfört med samma månad 2010 och 16 procent jämfört med förra månaden. Vanligen brukar intresset för webbplatsen minska på senhösten, men i år ser vi att intresset istället ökar.

Antalet unika besökare var i november 1 783 jämfört med 1 319 i november 2010, en ökning med 35 procent. Antalet besökare var 5 488 jämfört med 4 640, en ökning med 18 procent. Antalet besökta sidor uppgick till 33 992 jämfört med 17 791, en ökning med 91 procent.

Hittills i år har webbplatsen haft i genomsnitt 213 besökare per dag; under årets första elva månader klockade webbplatsen 206, 234, 220, 238, 233, 213, 241, 244, 177, 158 respektive 183 besökare per dag. Under november surfade besökarna på Långvind.com till 1 133 sidor per dag.

Hälsingekusten.se/Långvind.com fortsätter att utvidga webbplatsen med mer information. Jämfört med för ett år sedan är nyhetsbevakningen mer omfattande och antalet fasta sidor fler. Under vintern går nyhetsbevakning in i ett lugnare skede, men vår ambition är att publicera minst lika många nyheter under de kommande vintermånaderna som för ett år sedan.

Jörgen Bengtson