Mer trafik på Hälsingekusten

Om en vecka ökar den tunga trafiken på Hälsingekusten högst markant. Då börjar hundratalet långtradare att trafikera Europaväg 4 med gods som tidigare gått på järnväg.

Bakgrunden är att det näst största järnvägsbolaget för gods i norra Sverige, norska Cargonet, lägger ner verksamheten. Den 10 september 2011 lägger Cargonet ner sin verksamhet på godsterminal i Sundsvall och frakter till och från den. Cargonet hänvisar till dålig lönsamhet, kraftigt höjda banavgifter, dålig punktlighet i det svenska järnvägsnätet och en terminal som inte fungerat som tänkt. Cargonet ägs av NSB, Norges motsvarighet till svenska SJ.

Enligt Sundsvalls Tidning lägger Cargonet ner två dagliga godslinjer, Sundsvall–Malmö och Sundsvall–Göteborg.

Green Cargo, som tidigare var en del av SJ och fortsatt är ägt av svenska staten, kommer att ta över en del av Cargonets gods. Men eftersom Green Cargo har betydligt högre taxor än Cargonet, väljer många företag istället att flytta sina godstransporter från  järnväg till landsväg.

Jörgen Bengtson