Kanal får större djup

Kanalen mellan sjöbodarna i Hudiksvall ska åter bli så djup att även större fritidsbåtar kan lägga till vid Möljen. I veckan började muddringen, som ska ge den uppgrundade kanalen ett djup på 1,5–2 meter.

Muddringen sker mellan broarna. Utanför gång- och järnvägsbron är vattendjupet tillräckligt. Muddringsarbetet kommer att pågå i cirka två veckor. Senast kanalen muddrades var för över 15 år sedan.

Muddringen ingår i en större plan, som majoritetspartierna (Alliansen och MP) har i Hudiksvall för att öppna hamnen, kajerna och stränderna. I satsningen ingår bland annat en solbrygga i trä, som håller på att byggas vid kajen längst in mot centrum, och gångväg från småbåtshamnen till Köpmanberget.

Jörgen Bengtson