Nytt rekord för oktober

Hälsingekusten kan notera ett nytt rekord för oktober. Nej, vi tänker inte på värmen – det har förvisso varit rekordvarmt – utan denna webbplats, i dag Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com. I oktober räknade webbplatsen in 41 procent fler besökare än samma månad förra året, totalt 4 883 besökare. Med dagens nyhet når den upp till exakt 600 nyheter sedan webbplatsen lanserades 2009, då som Långvind.com.

Webbplatsen fortsätter att locka nya och gamla besökare. Antalet unika besökare var i oktober i år 1 637 jämfört med 1 188 i oktober 2010, en ökning med 38 procent. Antalet besökare var 4 883 jämfört med 3 455, en ökning med 41 procent. Antalet besökta sidor var 33 723 jämfört med 13 946, en ökning med 142 procent.

Hittills i år har webbplatsen haft i genomsnitt 216 besökare per dag mot 102 besökare samma period 2010, en ökning med 112 procent. Under årets tio första månader klockade Långvind.com 206, 234, 220, 238, 233, 213, 241, 244, 177 respektive 158 besökare per dag.

Under oktober surfade besökarna på webbplatsen till 1 088 sidor per dag mot 450 sidor i oktober 2010, en ökning med 142 procent.

Hälsingekusten.se/Långvind.com fortsätter att utvidga antalet fasta sidor och nyheter. Jämfört med för ett år sedan är nyhetsbevakningen mer omfattande, med 28 nyheter under oktober jämfört med 16 nyheter ett år tidigare. Under perioden maj–oktober i år har webbplatsen i genomsnitt haft i stort sett en nyhet per dag.

Jörgen Bengtson