Hälsingekusten drar

Nya Europaväg 4 till Hudiksvall drar nya verksamheter till Hudiksvall och Hälsingekusten. Markarbetet är redan igång för ett stort logistikcenter väster om E 4:an vid infarten till Hudiksvall. Det blir också service riktade mot trafikanter i form av bensinstation, restaurang och hotell. På logistikcentret ska den tunga trafiken kunna lasta om gods och även lagra gods. Genom läget är platsen också lämplig för långtradarchaufförbyte.

Både Söderhamns och Hudiksvalls kommuner hoppas locka fjällresenärer att ta vägen över Söderhamn och Hudiksvall istället för Tönnebro–Bollnäs–Ljusdal. Detta bäddar för bra underlag för bensinstation, restaurang och annan service riktade till resenärer.

Bakom exploateringen står företaget Roph Invest, som utvecklar ett 200 000 kvadratmeter stort område, hälften på norra sidan av riksväg 45 och hälften på södra sidan. Området ska vara färdigt om fem år till en kostnad av 150 miljoner kronor.

Så här långt är fyra företag klar för etablering i området, berättar en av delägarna i Roph Invest, Henrik Fredriksson, för Hudiksvalls Tidning (2/11 2011).

Jörgen Bengtson