Flera väljer kustvägen

Fler som ska till och från Jämtland-Härjedalen väljer att ta nya motorvägen mellan Söderhamn och Hudiksvall istället för vägen via Bollnäs. Den slutsatsen är rimlig att dra efter Trafikverkets trafikmätning. Mätningen visar att trafiken ökat med 20 procent strax söder om Ångersjön, från 7 000 till 8 400 fordon per dygn, sedan nya E 4:an öppnade.

Trafikverket gjorde sin mätning direkt efter öppningen av nya E 4:an i oktober 2011. Hälsingekusten.se har skrivit om öppningen och den förväntan som framför allt Söderhamns kommun har om att fler bilister ska välja kustvägen.

Längs gamla E 4:an har trafiken gått ner till en rännil närmast Enånger, där trafiken minskat från drygt 7 000 till 740 fordon per dygn. Mellan Hudiksvall och Iggsund är det dock mer trafik på den ”lokalgata”, som gamla E 4:an blivit, där 4 700 fordon passerar per dygn mot 11 000 för några år sedan.

Trafikökningen verkar ha kommit snabbt, även om verket är osäker på siffrorna och inte gör den tolkning Hälsingekusten.se gör.

– Jag får inte ihop det. Det är för många, säger Håkan Åberg på Trafikverket till Hudiksvalls Tidning (27/1 2012).

Först när Trafikverket har gjort fyra mätningar under ett år, har verket en statistiskt säkerställd bild av trafikflödet. Kommande mätningar får visa om Hälsingekusten.se har rätt eller inte.

Jörgen Bengtson