Öppning för havsnära hus

Hudiksvalls kommun vill öppna Hälsingekusten och Dellensjöarna för strandnära hus och företag. Om kommunens förslag till så kallade Lis-områden blir verklighet blir det bli möjligt att bo och arbeta nära stränder på 20 ställen längs kusten, 13 runt Dellensjöarna och 11 vid andra vattendrag.

Lis står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I ett Lis-klassat område är det lättare att få dispens från strandskyddet. Eftersom ett Lis-område per definition finns på landsbygden – eller i små orter – blir ett Lis-område också ett viktigt instrument i landsbygdsutvecklingen.

Kommunen har fått in förslag på över 100 möjliga Lis-områden. Nu föreslår man 44 Lis-områden med följande på kusten:
• Örarna, Rogsta
• Stensö stugby, Rogsta
• Storsandsfjärden, Rogsta
• Fäbodudden utanför Hölick, Rogsta
• Kolarviken utanför Hölick, Rogsta
• Hagafjärden, Rogsta
• Halsne på Lingarö, Rogsta
• Tunaolmen (två områden), Hälsingtuna
• Saltviksudde, Idenor
• Malmudden i Saltvik, Idenor
• Njutångersfjärden, Njutånger
• Innerstön (tre områden), Njutånger
• Essvik, Enånger
• Gräsviken utanför Borka, Enånger
• Fjäle, Enånger
• Norrörarna utanför Finnicka, Enånger
• Långvindsbruk, Enånger

Ytterligare några områden är kustnära:
• Ankarmon i Iggesund, Njutånger
• Skarplyckesjön, Enånger
• Åkre, Enånger
• Lindefallet, Enånger
• Bässesjön, Enånger

Resten av Lis-områdena ligger i huvudsak runt Dellarna.

Det blir inte fritt fram att bygga i ett Lis-område, men det blir lättare att få dispens från strandskyddslagen. En förutsättning för dispens är att allmänheten fortfarande har tillgång till vattnet.

De 44 Lis-områdena är ett tjänstemannaförslag, som nu vandrar vidare till byggnadsnämnd och kommunstyrelse. Sedan väntar en samrådsutställning innan kommunfullmäktige får förslag för beslut.

Hälsingekusten.se skrev om arbetet med Lis-områden den 6 september, Fler strandnära tomter.

Jörgen Bengtson