Kustled åter i Nordanstig

För tolv år sedan fick norra Hälsingekusten en vandringsled mellan Sågtäckten – på gränsen till Hudiksvalls kommun – och Galtström, Sundsvalls kommun. Under åren har leden vuxit igen och skyltar försvunnit. Nu blir det en upprustning av leden och delvis ny dragning. Tydliga ledmarkeringar och vägvisare ska lotsa vandraren rätt.

Nordanstigs kommun har sökt och fått bidrag för en upprustning av Kustleden. Bakom initiativet ligger Nordanstigs naturskyddsförening (NNF), som också inventerat vad som behöver göras.

NNF vill dra om leden, så delar av den går i stiglös terräng, där det är enkelt att markera ledens dragning, och dragningen blir annorlunda i bland annat Hårte.

Tanken är att Kustleden ska bli återställd redan i år.

Jörgen Bengtson