Camping till Mellanfjärden

Mellanfjärden fortsätter att växa som inget annat fiskeläge i Hälsingland. Nu är det klart att befintlig camping får en ordentlig servicebyggnad med reception, kök, sex duschar och sju toaletter. Byggnadsnämnden har sagt ja till en servicebyggnad i kustmuseets förlängning.

För att servicebyggnaden ska smälta in i den känsliga miljön, får den samma exteriör och taklutning som museet, men den blir något lägre.

Den befintliga servicebyggnaden Hamnlyckan räcker inte längre till för det ökade trycket från småbåtshamnen och husvagnscampingen, som i dag har tolv platser.

Mellanfjärdens tomtägarförening gör tummen ner för servicehuset, som föreningen tycker skymmer havsutsikten för mycket. Men den försämringen är liten, kontrar kommunen.

– För att bygglovet ska upphävas i nästa instans krävs en kraftig försämring av utsikten. Så är det inte här, säger Rolf Colling, byggnadsnämndens ordförande, till Hudiksvalls Tidning i dag.

Byggherre är Mellanfjärdens fiskehamnsförening, som också driver campingen.

Jörgen Bengtson