Dressin på Hälsingekusten

Dressinåkning på Hälsingekusten?

Det blir möjligt i maj, då Dellenbanan öppnar för dressintrafik på sträckan Idenor–Forsa. Sedan gammalt är banan öppen för tralla Forsa–Delsbo–Hybo.

Med start 17 maj blir det möjligt att trampa dressin, eller hjuling som den heter på järnvägsslang, från Vi i Idenor hela vägen till Hybo utanför Ljusdal. Under bygget av nya E 4:an har banan varit stängd mellan Forsa och Idenor.

– Vi håller på att förhandla med en intressent i Idenor, som ska kunna vara filial till oss och hyra ut dressiner, berättar Staffan Norin för Hälsingekusten.se.

– De flesta väljer att åka tur och retur med dressinen. Men det går också bra att åka en väg. Vi transporterar dressinen tillbaka, säger han.

Den nygamla delen av Dellenbanan är sex kilometer lång och går över bland annat över Glomboån och gamla E 4:an. Den har en spännande sträckning under nya E 4:an, som säkert många är intresserade av att testa; här finns chans att se motorvägen underifrån.

Dellenbanans vänner, som driver dressintrafiken, kämpade för att få till stånd en passage under nya E 4:an. Den blev till slut verklighet, sedan Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Banverket skjutit till 2,5 miljoner kronor, som passagen kostade.

Dellenbanan öppnar för dressintrafik 17 maj och håller öppet fyra månader.

Sista sträckan in till respektive metropol, Hudiksvall och Ljusdal, är järnvägen uppbruten på korta sträckor. Det gör att Dellenbanan inte längre har anslutning till det svenska järnvägsnätet. I Hudiksvall är det bara en liten bro över vägen till Idenor som är bortplockad.

– Bron kommer inte att läggas tillbaka, inte i dagsläget, säger Staffan Nordin, som dock hoppas att den ska komma tillbaka, så Hudiksvall åter kan bli startpunkt för Dellenbanan.

Jörgen Bengtson