Miljöstationer i skärgården

Söderhamns satsning på skärgården fortsätter. Närmast på tur står en miljöstation på Klacksörarna utanför Långvinds fritidsområde, en på Skatön utanför Svartsundsrännan och en på Storjungfrun.

Kommunen planerar att starta bygget av miljöstationerna i slutet av sommaren, för att inte störa sommarsäsongens turister och friluftsliv.

Hösten 2011 byggde kommunen miljöstationer på Enskär, Enskärsoren, Branthäll, Rönnskär och Lilljungfrun.

När de tre nya miljöstationerna står klara, har Söderhamn åtta miljöstationer på öar som har övernattningsstugor eller är populära utflyktsmål. Tankar finns att placera ut ytterligare ett antal miljöstationer.

En miljöstation är en anläggning för källsortering av sopor, som ersätter traditionella soptunnor utan fraktionssortering.

I Söderhamns kommun finns 22 gästhamnar eller gästbryggor, från Vitgrund i norr till Toppatall på Storjungfrun i söder, från Söderhamns stad i väster till Prästgrundet i öster.

Jörgen Bengtson