Skärpt fiskeövervakning

Staten skärper under våren övervakningen av fisket vid havsmynnande älv- och åmynningar på Hälsingekusten och Gästrikekusten. Övervakningen gäller de större vattendragen i länet.

Staten har ett ansvar för att skydda de fredningsområden som finns vid utloppen. Här kan intensivt fiske, framför allt nätfiske, vålla stor skada på fiskebestånden.

– Det är bara vid kustmynningarna som staten har ansvar för att se till att fiskebestånden mår bra, och därför ger vi medel till fiskevårdsområden och klubbar, så att de kan skärpa tillsynen, säger Karl Gullberg på Länsstyrelsen Gävleborg till Hudiksvalls Tidning (21/3 2012).

Till hösten kommer ny övervakning. Då råder nämligen sex veckors förbud mot nätfiske av havöring och sik, när de ska vandra upp för vattendragen för lek. Detta förbud gäller för hela kusten i Hälsingland, Gästrikland och norra Uppland.

Jörgen Bengtson