Flera unika besökare

Informations- och nyhetssajten om Hälsingekusten, Hälsingekusten.se/Långvind.com, hade 36 procent fler unika besökare första kvartalet 2012 jämfört med samma period 2011. Antalet besökare var 16 procent lägre. Antalet besökta sidor var hela 170 procent fler än 2011.

Januari–mars 2012 hade webbplatsen totalt 186 besökare per dag (220 samma period 2011). Antalet unika besökare ökade till 58 per dag (43) och antalet besökta sidor till 2 120 per dag (786). I absoluta tal innebär det en minskning från 19 767 besökare första kvartalet 2011 till 16 903 besökare 2012. Antalet unika besökare ökade däremot från 3 865 till 5 302 och antalet besökta sidor från 70 667 till 192 009.

En jämförelse över årstiderna ger följande bild: Vintern 2011–2012 (november–mars) hade webbplatsen 15 procent färre besökare per dag än motsvarande period 2010–2011. Antalet unika besökare var 22 procent högre och antalet besökta sidor 149 procent fler än föregående vinter.

Det ökade intresset för webbplatsen hänger sannolikt samman med att framför allt att nyheterna blir allt fler men också att antalet informationssidor (fast sidor) stadigt ökar.

Hittills i år har webbplatsen levererat 93 nyheter, alltså drygt en nyhet per dag. Det är en ökning med 121 procent jämfört med första kvartalet 2011, då webbplatsen hade 42 nyheter.

Jörgen Bengtson