Sörfjärdspir turistmagnet?

Decemberstormen tog piren vid Gnarpsåns mynning i Sörfjärden. Nu vill Sörfjärdens fiskehamnsförening bygga upp piren och göra den till turistmagnet.

Hamnföreningen vill återställa den 140 meter långa piren, bygga på en plattform längst ut med bänkar och förse piren med en ramp ner i havet, som gör att rörelsehindrade kan bada. Den möjligheten finns inte på Hälsingekusten i dag.

I Nordanstigs kommunala planer för så kallade LIS-områden (landsbygdsutveckling i standnära lägen) finns dessutom en bro från piren till Klasudden. Nordanstigs kommun ser Sörfjärden som ett av de mest betydande sommarparadisen i kommunen, med goda föutsättningar att bli ett än mer attraktivt besöksmål.

I dag finns cirka 290 fastigheter i Sörfjärden. Tjugotalet permanentboende lever i det gamla fiskeläget.

Piren var illa däran redan före stormen, men sjöhävningen på 1,2 meter i december tog knäcken på den 80 år gamla piren. Den byggdes 1932 som strömledare i Gnarpsån. Piren stoppade sand, som följde med vattenströmmarna, från att täppa till åmynningen.

Jörgen Bengtson