Mer pengar till fiskevård

Stat och kommun satsar 340 000 kronor på fiskevård i tre havsmynnande åar i Enånger och Njutånger: Delångersån, Enångersån och Nianån.

Hudiksvalls kommun är huvudman för fiskeprojektet, som får statligt stöd med 170 000 kronor. Målet är att öka den vandrande fisken i dessa tre vattendrag på Hälsingekusten. Projektet ska särskilt gynna fyra arters lek och tillväxt: havsöring, harr, flodpärlmussla och flodnejonöga.

Kommunen har sedan många år fiskeprojekt för havsmynnande vattendrag.

Delångersån är Hälsinglands tredje största vattendrag efter Ljusnan och Voxnan. Den är 155 kilometer lång, rinner upp i Medelpad och mynnar ut i Bottenhavet på två ställen, dels i Iggesund, dels i Saltvik.

Enångersån är 25 kilometer lång, rinner upp i närheten av Larsbo och mynnar i Enångersfjärden i Borka.

Nianån rinner upp väster om Nianfors och mynnar i Njutångersfjärden utanför Njutånger.

Jörgen Bengtson