Vrak blir vräkt

Söderhamn har otur med båtar som sjunker vid kaj i Söderhamnsån och blir till vrak. Först var det trålaren Kattegatt, sedan Ariel. Kommunen har vid det här laget tröttnat på Ariel. Nu ska hon bort!

Kommunen har under lång till försökt få kontakt med ägaren. Nu återstår bara kronofogden, borttransport och rivning av vraket. Senast i mitten av maj ska fartyget bort, säger kommunen i Söderhamns-Kuriren i dag.

Ariel är ett systerfartyg till Kattegatt, som vi skrivit om många gånger på Hälsingekusten.se. När kommunen fruktade att Ariel skulle göra sitt systerfartyg följe och sjunka i Söderhamnsån, flyttade kommunen Ariel. Hösten 2011 fick hon sin nuvarande plats, en av kommunens kajplatser, för att några månader senare sjunka på den nya platsen.

Ägaren bor, eller bodde åtminstone tidigare, i Stocka men har inte gått att få kontakt med.

Jörgen Bengtson