Axmar lyfter som reservat

I helgen invigde landshövdingen Axmarbruk som kulturreservat. Den gamla järnbruksmiljön på gränsen mellan Hälsingland och Gästrikland har en utveckling som i flera avseenden påminner om den i Långvindsbruk.

Axmarbruk har fördelen av att ha en förstklassig restaurang, som är öppen en stor del av året. Nu tar Axmarbruk ytterligare ett steg framåt och blir kulturreservat.

I lördags invigde landshövding Barbro Holmberg Axmarbruk kulturreservat. Ett kulturreservat är inte, som man kan tro, bara en konservering av en historisk miljö.

Syftet med reservatet är också, skriver länsstyrelsen på sin webbplats, ”att visa, bruka och utveckla den kulturhistoriskt värdefulla miljö som finns inom Axmarbruk och hamnområdet. Eftersom kulturreservatet gränsar till ett Natura 2000-område finns här en stor potential i att vidareutveckla området för både kultur- och naturturismen. Så kulturreservatsbildningen är ett viktigt avstamp för framtiden.”

– I dag präglas miljön av en tyst och rofylld park med hundraåriga lövträd och ett system av dammar och kanaler med glittrande vattenspeglar. I Axmarbruk finns också en bevarad hyttbyggnad och en hamn med sjunkna fartyg och tappade laster, säger Barbro Hårding, antikvarie på Länsstyrelsen Gävleborg.

Länsstyrelsen, Gävle kommun och inte minst den ideella föreningen Hyttan, som äger centrala delar av bruksmiljön, har all anledning att fira Axmarbruks utveckling. Nu kan Hyttan med ökad energi lägga kraft på att bevara, visa och utveckla miljön i Axmarbruk till ett kulturturistisk besöksmål.

En fördel med att bli kulturreservat är att Riksantikvarieämbetet varje år anslår 250 000 kronor till skötsel och underhåll av miljön.

Hälsingekusten.se berättade senast om framtidsplanerna i Axmarbruk den 5 april 2012.

Axmarbruk och Långvindsbruk har mycket gemensamt. Båda ligger vid kusten, har under delar av sin historia haft samma ägare och gick under i stora bruksdöden, Axmar något senare än Långvind. Båda har också haft nedgångsperioder, som under det senaste årtionden har fått en vändning, med kulturmiljön i fokus.

Sverige har 39 kulturreservat, varav två finns i Hälsingland: Västeräng i Delsbo och Våsbo fäbodar i Ovanåker. Nu får även Gästrikland ett kulturreservat – som ligger på gränsen till Hälsingland, som Axmarbruk har hört till under delar av sin historia.

Jörgen Bengtson