Kryssningar till Hudik

Hälsingekusten börjar bli intressant för kryssningsrederierna. I går kom fartyget Quest for Adventure till Hudiksvall, som blev kryssningsdestination 2007.

Fartyg av hennes storlek får dock inte lägga till vid kaj, utan måste ankra upp på redden i Reffelmansviken. Sedan tog båtar passagerarna i hamn till Tullhuskajen. Cirka 300 av fartygets passagerare gick i land för att se staden och omlandet. Tre bussar gick till Dellenbygden och en till hälsingegårdarna Ystegårn och Blanks i Forsa.

Quest for Adventure är ett mindre kryssningsfartyg på 18 591 ton, som tar 446 passagerare. Hon går på kryssningar i nordiska vatten men också i andra delar av världen. Rutten för denna tiodagarskryssning, som utgick från Southamton, var Vasa, Luleå, Umeå, Hudiksvall, Stockholm, Bornholm och Kielkanalen.

Hudiksvalls kommun började 2004 att satsa på marknadsföring mot rederier i Europa, USA och Asien, för att locka kryssningsfartyg till Bottenviken och Hudiksvall.

Edström Marine Consulting kontaktade kommunen, för att få den att tillsammans med andra aktörer marknadsföra den här delen av världen som ”Bothnia Cruises”. Projektet har lyft fram Hudiksvall och andra städer i Bottenviken på mässor i främst Tyskland och och USA, där ”Happy Hudik” blivit ett begrepp även på engelska.

Följande kryssningsfartyg har anlöpt Hudiksvall:
• 2007: The World
• 2008: Prinsendam
• 2009: Saga Ruby
• 2010: Le Diamant

Jörgen Bengtson