Betalningsvilja för Östersjön

Människorna som bor runt Östersjön är villiga att betala för ett friskare hav. Betalningsviljan pendlar mellan 40 och 1 000 kronor per person och år. Svenskar, finländare och danskar är villiga att betala mest för att stoppa övergödningen, ryssar, letter och litauer minst. Flertalet bryr sig om Östersjön som helhet och värnar inte enbart om närliggande kustområden.

Det visar en studie från internationella forskarnätverket Balticstern, som Havs- och vattenmyndighetens webbplats skriver om. I studien har för första gången invånare i alla nio Östersjöländer fått frågan vad de är villiga att betala för att minska övergödningen i Östersjön.

Merparten är villiga att betala för minskade övergödningseffekter, till exempel förbättrat siktdjup, mindre algblomningar och färre syrefria bottnar. Betalningsviljan är från 4 till 110 euro per person och år. Totalsumman skulle – sett till antalet invånare i de nio länderna och deras varierande betalningsvilja – bli fyra miljarder euro, det vill säga cirka 37 miljarder kronor per år.

– Studien visar att människor faktiskt är beredda att betala för ett levande hav. Det är glädjande och helt i linje med de signaler vi fått från andra studier, bland annat SOM-institutets senaste rapport som visar att havsmiljön är en av de absolut viktigaste frågorna för människor, säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, i en kommentar.

Jörgen Bengtson