Samlat sjöförsvar?

Slå samman Kustbevakningen och marinen till ett samlat sjöförsvar. Det föreslår utredningen Maritim samverkan (SOU 2012:48) som långsiktigt mål.

Utredaren Jan Hyllander överlämnade sitt betänkande tidigare i juli till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på möjligheter till utökad samverkan och samordning av statliga myndigheters maritima resurser.

Utredaren har kartlagt de statliga sjöverkande myndigheternas ansvar, uppgifter, organisation, resurser, lokalisering och nuvarande samverkan. Fokus har varit på den operativa verksamheten.

Utredarens slutsats är att staten saknar en samlad strategisk överblick av myndigheternas maritima verksamhet. För att få en mer strukturerad gemensam hantering vill utredaren inrätta ett Råd för maritim samverkan (Marsam).

På sikt vill utredaren samla huvudmannaskapet för sjö- och flygräddningen – som i dag Sjöfartsverket ansvarar för – Kustbevakningen och marinen. I pressmeddelandet talar utredaren byråkratiskt om att ”personal och materiel inom de sjöverkande myndigheterna […] bör inkluderas i försvarsplanering för krig och höjd beredskap”, alltså i praktiken en sammanslagning av Kustbevakningen och marinen.

För Hälsingekusten kan detta få betydelse. Marinen har ingen fast stationering i Hälsingland. Det har däremot Kustbevakningen.

Kuststation Hudiksvall finns i Tullhuset i Hudiksvall och har Hälsingekusten som  bevakningsområde. Vid behov sträcker sig arbetsområdet till Härnösand i norr och Öregrund i söder.

En annan konsekvens är att civil verksamhet, Kustbevakningen samt sjö- och flygräddningen, blir militariserad genom att marinen tar över det samlade ansvaret. Detta motsätter sig bland andra Sjöräddningssällskapet.

Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 2012-08-31