Råtalloljan inget turisthinder

Skärgårdsturismen i Söderhamn har inte lidit skada av råtalloljeutsläppet i skärgården. Kommunen redovisar i dagens Söderhamns-Kuriren övernattningsstatistiken för gäststugor och vandrarhem. Övernattningarna har ökat med två procent under juni–juli 2012 jämfört med samma period förra året.

– Vi har knappt märkt av oljan alls, säger turistchef Anne Söderström till Kuriren.

Badstränder och andra områden där människor rör sig mycket är sanerade. Sedan den 21 juni i år har kommunen sanerat över 60 000 kvadratmeter, totalt i år 145 000 kvadratmeter. Vissa områden har sanerarna fått gå över tre gånger.

Men mycket olja återstår att ta hand om. Nio områden väntar på sanering: Skatön (enslinjen), Skatrevet, Enskär (nordvästra delen), Utvik (herrgården), Rävholmen, Kastmorstenarna, Skatharen, Hörningarna och Lilljungfrun.

Saneringen fortsätter under hösten och vintern.

Oljan till trots, skärgårdsturisterna har inte flytt Söderhamns skärgård.

Kommunen hyrde ut stugor och vandrarhem (Rönnskär) 340 nätter under de två sommarmånaderna 2012 mot 333 året före. Uthyrningen fördelar sig på följande enheter:
• Rönnskär: 80 nätter (77 nätter 2011)
• Klacksörarna: 65 nätter (66)
• Storjungfrun: 79 nätter (84)
• Enskär: 116 nätter (106).

Mest ökar alltså beläggningen på den största enheten, Enskär, som ökar med nio procent. Den totala ökningen på två procent imponerar mot bakgrund av oljeutsläppet, sommarens dåliga väder och förra årets dragplåster, O-ringen, som fick fler att upptäcka Söderhamns skärgård.

– Tar man in de parametrarna får man säga att årets säsong varit väldigt bra, säger turistchefen till Kuriren.

Jörgen Bengtson