Succé för fyrdagen

Internationella fyrdagen blev en stor framgång i Sverige. Drygt 11 200 personer besökte 74 fyrplatser. Två av Hälsinglands tre klassiska fyrplatser höll öppet: Agö fyr räknade in 40 besökare 18–19 augusti och Storjungfrun 69 besökare 15 juli.

– Trots regn och blåst på vissa fyrplatser blev dagen en mycket stor succé, summerar Svenska fyrsällskapets ordförande, Esbjörn Hillberg.

Fyrdagen var i år 18–19 augusti, men enstaka fyrplatser fick dispens för annat öppethållande.

Esbjörn Hillberg tror att det ökade intresset för fyrar hänger samman med att folk blir allt mer medvetna om hoten mot många fyrar: utförsäljning eller nedläggning.

Svenska fyrsällskapet vill rädda fyrar, som staten vill ta sin hand ifrån, genom att föra över dem till en fyrstiftelse.

– Vi vill starta en nationell fyrstiftelse så att Sveriges fyrar, ett unikt maritimt kulturarv, kan bevaras åt kommande generationer, säger Esbjörn Hillberg.

Internationella fyrdagen firade i år tioårsjubileum i Sverige. Under de tio åren har fyrintresset ökat rejält. År 2003 besökte 2 500 personer 33 fyrar, 2004 tog sig 4 500 besökare till 52 fyrar, 2005 kom 6 800 personer till 57 fyrar, 2006 upptäckte drygt 5 000 personer 62 fyrar, 2007 besökte 5 900 individer 63 fyrar, 2008 kom 4 600 fyrintresserade till 57 fyrar, 2009 tog sig 9 800 besökare till 72 fyrar, 2010 tog sig drygt 9 000 personer till 71 fyrar, 2011 kom drygt 12 200 personer till 72 fyrar och 2012 tog sig 11 200 besökare till rekordet 74 fyrar.

Nästa år får vi se om intresset för Internationella fyrdagen, 17–18 augusti 2013, håller i sig, ja rent av om den slår 2011 års besöksrekord eller 2012 års fyrrekord. Statistiken pekar onekligen på ett växande fyrintresse.

Jörgen Bengtson