Vrak blir järnvägskonst?

Ett skeppsvrak på land kan bli landmärke och konst vid en järnvägsstation. Så ser det ut i Ljusne, där ett övergivet båtskrov vid gamla kättingfabriken kan få nytt liv intill järnvägsstationen eller blir första delen i en skulpturpark framför gamla kraftstationen i Ljusne. Oberoende var båten får ny hamn, så ska den bli graffitimålad.

– Just nu håller jag på att jaga en graffitikonstnär som kan vara motor, säger Anna-Caroline Breig från Konstkraft Ljusne till Söderhamns-Kuriren (19/9 2012).

Hon vill att den graffitimålade båten, som är från 1800-talet, ska bli ”en välkomnande skulptur”, som gör att järnvägsstationen och Ljusne ”ska bli en plats, inte bara en perrong”.

Kommunen äger marken båten står på. Båten har ingen känd ägare. Kommunen vill sanera marken runt kättingfabriken, där båten utgår ett hinder, för att utveckla området runt Ljusnans mynning.

Vad det blir av båten, har kommunen inte bestämt. Men de två alternativen som nu kommit upp i debatten, blir säkert föremål för diskussion den 30 september. Då blir den en dialog om andlighet i konsten i gamla kraftstationen. Lars Nylander, antikvarie på Hälsinglands museum, och Krister Bohman, tidigare kyrkoherde i Trönö, ska samtala under rubriken ”Gud, vampyrer och andar”.

Jörgen Bengtson