Flyktingcenter till Njutånger

Njutångersgården blir åter flyktingmottagningscenter. Migrationsverket förhandlar med ett företag, som kommer att driva Njutångersgården. Migrationsverket räknar med att teckna avtal nästa vecka.

Redan den 15 november ska Njutångersgården åter ta emot asylsökande. Därmed får Hälsingekusten tillbaka ett flyktingmottagande i det tidigare ålderdomshemmet.

Flyktingtrycket på Sverige är enormt. Över 1 000 personer per vecka söker asyl. Det fortsätter att strömma in asylsökande från länder på västra Balkan, trots att ytterst få asylsökande från dessa länder får uppehållstillstånd. Flyktingströmmen från Syrien är ny och växande.

Flyktingströmmen till Sverige är stor. Det kommer fler asylsökande till Sverige än något annat EU-land räknat per invånare. Detta gör att Migrationsverket har akut behov av tillfälligt boende för asylsökande.

Njutångersgårdens tidigare ägare, Royal Swiss hotell, gjorde i oktober 2011 om hotellet till flyktingmottagning, när hotellstrategin inte blev någon framgång. Även då var det asylsökande från Balkan som stod i fokus. Asylboendet blev inte heller någon succé, utan varade i knappt två månader. Det slutade med att Skatteverket begärde Njutångersgårdens lagfarna ägare, Njutångersgårdens hotell och vandrarhem AB, i konkurs för obetalda skulder.

Vem den nya ägaren är, vill inte Migrationsverket säga. Verket har sannolikt lärt sig av tidigare misstag och vill nu säkra att det är en stabil och långsiktig ägare, som det gör affärer med.

Jörgen Bengtson