Protest mot EU:s laxpolitik

Sveriges Fisketurismföretagare (SEFF) protesterar mot att Sverige viker ner sig i EU:s laxpolitik.

Sverige har infört stopp för svenskt yrkesfiske med drivlinor i öppet hav från 2013. Syftet är att stärka vildlaxens tillväxt. Laxarna ska istället fångas nära älvarna på Norrlandskusten. Därmed ökar förutsättningarna för att den värdefulla vildlaxen kan komma tillbaka till sina hemmaälvar för lek.

Problemet är att laxfisket till havs från andra Östersjöstater sker utan den begränsning och hänsyn som Sverige tillämpar. Andra Östersjöländer fiskar lax utan urskiljning på blandbestånd. Det är med andra ord fritt fram att fiska både vildlax och lax som odlas som kompensation av kraftbolagen.

– Resultatet av detta fiske är att många älvsunika bestånd av vildlax idag balanserar på gränsen till utrotning, skriver Manni Svensson, ordförande för SEFF, på webbplatsen Skargardsbryggan.com.

Han skriver det mot bakgrund av att EU:s ministerråd kommit överens om en kvot på 109 000 laxar i Östersjön för 2013, som ansvarig svensk minister, Eskil Erlandsson (C) ser som en framgång. Dock har inte övriga länder i likhet med Sverige inför ett mer selektivt fiske för att värna vildlaxen.

EU-överenskommelsen tillåter dessutom en dubbelt så stor kvot av laxfiske som forskarna vid Internationella Havsforskningsrådet (ICES) rekommenderat, enligt SEFF:s ordförande. Han understryker problemet med obalansen i laxfisket.

– Sveriges andel av laxkvoten i Östersjön är bara 25 procent trots att uppemot 90 procent av vildlaxen kommer från svenska älvar. Det är inte rimligt att Sverige godtar att andra länder fortsätter med sitt storskaliga yrkesfiske efter våra hotade vildlaxar, tvärtemot forskarnas rekommendationer, skriver Manni Svensson.

SEFF:s medlemmar är främst entreprenörer och organisationer inom fisketurism.

Jörgen Bengtson