Nya räddningshelikoptrar

Under nästa år får Sjöfartsverket sju nya räddningshelikoptrar, som bland annat kommer att betjäna Hälsingekusten. Verket ansvarar för svensk sjö- och flygräddning, där helikoptrarna är centrala.

Sjöfartsverket tecknade tidigare i oktober avtal med den brittisk-italienska helikoptertillverkaren AgustaWestland SpA om köp av sju nya räddningshelikoptrar av modellen AW139. Helikoptrarna ska börja levereras i maj 2013 och vara slutlevererade i slutet av 2014.

De sju nya helikoptrarna ska, enligt Sjöfartsverket, ge Sverige ”ökad kapacitet och förmåga i sjö- och flygräddningsverksamheten” utan ökade totala kostnader. AW139 ”en väl beprövad räddningshelikopter som är optimal för svenska förhållanden och som är certifierad enligt internationella krav”.

Sverige har fem stationeringsorter längs kusten för sjö- och flygräddning: Göteborg, Ronneby, Visby, Norrtälje och Umeå. Helikoptrarna är i tjänst dygnet runt året om. De ska kunna påbörja en räddningsinsats inom 15 minuter från det att besättningen fått larm.

Sjöfartsverket planerar, leder och organiserar den svenska sjö- och flygräddningstjänsten i svenskt territorialvatten, visst internationellt vatten och de tre största insjöarna, Vänern, Vättern och Mälaren. Den operativa ledningen av räddningsinsatser sker från sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg.

Den kommunala räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser i övriga vatten och på land.

Jörgen Bengtson