Skulpturpark till Hälsingekusten?

Stenö i Sandarne utanför Söderhamn kan få en internationell skulpturpark, som växer år för år.

Konstnären Kent Wahlbeck och föreningen Sandarne Kultur och Historiska Förening (Sandarne Kult) vill att kommunen ska hjälpa till att ordna ett årligt konstnärssymposium på Stenö. Där ska konstnärer från hela världen träffas under några försommarveckor varje år och skapa skulpturer tillsammans. Resultatet skulle bli en ständigt växande, permanent skulpturpark.

Söderhamns kommun är intresserad av idén. Kulturchef Anders Uddén skriver i ett tjänsteutlåtande att man skulle kunna få en unik skulpturpark med attraktionskraft långt utanför Sverige.

Söderhamns kultur- och samhällsutvecklingsnämnd (KUS-nämnden) har avsatt 150 000 kronor till en förstudie om ett årligt konstnärssymposium. Dokumentet ska ta upp konstnärliga, ekonomiska och praktiska aspekter av ett återkommande symposium.

Konst på Stenö blev årets skulpturnyhet i Hälsingland, vilket Hälsingekusten.se skrev om 17 juni 2012, Konst vid vatten. Bakom projektet – med skulpturer vid nya båtbryggan på Stenö – står Kent Wahlbeck, som ställde ut egna skulpturer. Nu vill han ta nästa steg i projektet. Kenth Wahlbeck växte upp i Sandarne.

Sedan många år finns ”Konst i hamn” i Moviken, Bjuråker. Det är en etablerad konstutställning, som varje sommar samlar skulpturer och installationer från cirka 15 konstnärer på en udde i Norrdellen. Nu kan den få sin motsvarighet, därtill med permanenta skulpturer, på Stenöudden.

Jörgen Bengtson