Staten ger staten frihet

Statliga Havs- och vattenmyndigheten (HAV) ger statliga länsstyrelserna större frihet att bestämma hur de ska använda anslagen för att förbättra miljön i hav och insjöar. Men samtidigt drar HAV ner anslagen till länsstyrelserna.

– Vi är övertygade om att länsstyrelserna själva kan besluta om de bästa möjliga insatserna för att nå riksdagens miljömål för hav och sötvatten. Vårt ansvar blir att skärpa redovisning och uppföljning och se att arbetet går i rätt riktning, säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, på myndighetens webbplats.

Regeringen vill kraftigt minska anslaget till HAV för åtgärder inom havs- och vattenmiljö, från 738 miljoner kronor 2012 till 503 miljoner kronor 2013 enligt regeringens budgetproposition. HAV räknar med att dela ut 320 miljoner kronor till länsstyrelserna nästa år mot 446 miljoner kronor i år. Neddragningen blir därmed inte lika stor i procent som regeringens minskning av anslaget till HAV.

HAV räknar med att huvuddelen av länsstyrelsepengarna ska gå till vattenförvaltning och kalkning.

Jörgen Bengtson