Hopp för havslax

Finland följer i Sveriges kölvatten för att skydda laxen. Från och med 2013 kommer Finlands yrkesfiske av lax endast att ske på den finska kusten.

Laxfisket till havs sker på flera älvsbestånd, så kallat blandbeståndsfiske. Kustnära laxfiske kan i högre grad utgå ifrån från respektive laxbestånds bärkraft.

Sverige har tidigare som enda Östersjöland infört tuffa restriktioner för laxfiske, vilket Hälsingekusten.se skrev om den 29 oktober 2012, Protest mot EU:s laxpolitik. Nu följer alltså Finland efter.

Sverige och Finland har tillsammans 53 procent av laxkvoten i Östersjön. Om dessa två länder utvecklar en hållbar laxförvaltning betyder det mycket för laxens överlevnad.

– Att både Sverige och Finland stoppar yrkesfiske efter lax i havet är ett mycket stort steg mot en hållbar laxförvaltning. Havsfiske efter lax har ingen del i en biologiskt korrekt fiskeförvaltning. Nu är det dags för de övriga östersjönationerna att utveckla ett selektivt fiske, säger Sportfiskarnas Glenn Douglas på webbplatsen www.sportfiskarna.se.

Jörgen Bengtson