Krav på ökad säljakt

Utvidga jakten på säl till att omfatta mer än skyddsjakt.

Det kräver två centerpartistiska riksdagsledamöter, Per-Ingvar Johansson och Anders Åkesson, i en riksdagsmotion.

I motionen konstaterar de att sälar är stort bekymmer för fiskare som använder krok och nät.

– Skyddsjakt av säl är tillåten. Men det är få fiskare som vill ägna sig åt skyddsjakt, eftersom den ofta är både tidsödande och svår, skriver de i motionen.

De vill ha ”ett jämnare och bättre kontrollerat bestånd av säl” med hjälp av ”en mer organiserad och kontrollerad säljakt än skyddsjakt”.

– Vi anser att jakt på säl även i annan form än skyddsjakt ska tillåtas för att få ett sälbestånd som gör mindre skada för det kustnära fisket och som gör att smittsamma sjukdomar bland sälarna kan minskas, skriver Per-Ingvar Johansson och Anders Åkesson i motionen.

Jörgen Bengtson