Farligt mycket PCB

Trots att det är förbjudet att släppa ut PCB i naturen, visar studier att det farliga miljögiftet fortsätter att förpesta miljön i bland annat Hälsinglands södra skärgård. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) täcker i en aktuell studie in fyra områden i Sverige, kustområdet kring Gävle och Söderhamn, Märsta, Kosteröarna på Västkusten och Norrlands inland. Genom att mäta miljögifter i minkar, kan SLU analysera miljögifterna i naturen. De högsta halterna av PCB, bromerade flamskyddsmedel och pesticider som SLU analyserade, fanns i minkar från Gävle och Söderhamn.

Studien visar att halterna av PCB i kustområdet kring Gävle och Söderhamn fortfarande är så höga att det finns risk för att djurlivet kan ta skada.

– Trots att PCB har varit bannlyst sedan 1970-talet finns det fortfarande kvar i naturen, säger veterinär Sara Persson, som är doktorand vid SLU, i ett pressmeddelande.

SLU har samlat in minkhannar från fyra områden. Sedan har forskarna undersökt hur faktorer som ålder, hull och insamlingssäsong påverkar halterna av miljögifter.

SLU kommer att använda resultaten för att mäta vilka effekter miljögifterna har. Man vet sedan tidigare att PCB kan störa fortplantningen hos minkar och andra djur. Hos en del av minkhannarna, särskilt de från Gävle och Söderhamn, var halterna av PCB jämförbara med de halter som man vet kan ge effekter på fortplantningsorganen.

Studien är ett samarbete mellan forskare vid SLU, Örebro universitet, Uppsala universitet och Naturhistoriska riksmuseet. Forskningsresultatet publiceras i novembernumret av tidskriften Chemosphere.

Jörgen Bengtson