Hälsingekusten får ny lokal

Hälsingekusten får en ny samlingslokal i Arnöviken, Rogsta. Arnövikens byalag har köpt gamla skolan, kallad Arnögården, och ska göra om den till samlingslokal. I dag finns ett litet museum i byggnaden.

Säljare är Sveaskog, som äger det mesta av Hornslandet. Sveaskog tog kontakt med byalaget, för att höra om det var intresserat av att ta över fastigheten. Det var föreningen. Och i helgen firade arnöviksborna övertagandet. De fick köpa Arnögården för en symbolisk summa.

Den tidigare skolan har en historia, som går tillbaka till 1870-talet. År 1840 sålde Hornslandets dåvarande ägare, Iggesunds bruk, Hornslandet till Skebo bruk i Uppland. Skebo bruk byggde runt 1870 sågverk i Arnöviken, som fick en växande befolkning med behov av folkskola.

Efter knappt två årtionden, 1888, brann Hornslandet. Elden dog med sig det mesta. I Arnöviken brann sågverk, kapell och skola. Därmed var sågverksepoken över.

Bostadskasernen i Arnöviken överlevde dock branden. Den blev byns nya skola, som 1937 flyttades till sin nuvarande plats. Minskningen av antalet skolbarn ledde till skolans nedläggning 1951.

Den kommunägda fastigheten stod sedan övergiven, innan den såldes till – Arnövikens byalag. För byalaget blev ägandet dock för tungt. Domänverket tog över.

Under Domänverkets och senare statliga Sveaskogs ägande fick den gamla skolan ett museum, Hornslandets museum.

Nu är den gamla skolan såld för andra gången till Arnövikens byalag, som den här gången räknar med att gå i land med fastighetsförvärvet.

I dagens Hudiksvalls Tidning berättar Kjell Forsberg och Anders Viklund om Arnögården och drar slutsatsen: Nu gäller det bara att hitta idéer och aktiviteter för att kunna finansiera byggnadens framtida drift och underhåll.

Jörgen Bengtson