Is och isbrytare i realtid

Nu är det möjligt att följa både havsisen och isbrytarna i realtid. På SMHI-webbplatsen www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/is-till-havs kan man följa havsises utbredning och på balticice.cloudapp.net kan man i realtid följa de svenska och finska isbrytarnas arbete.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) ger också en prognos för isutvecklingen, som man kan följa timma-för-timma på webben.

På Balticice följer man isbrytarnas arbete, var de bryter is, assisterar, bogserar, övervakar och dirigerar fartyg. Det går också att se vilka fartyg, som respektive isbrytare planerar att ge assistans samt isbrytarnas planering för besättningsbyte och bunkring. Även här får läsaren en redogörelse för issituationen.

Sjöfartsverket i Sverige har tre isbrytare i tjänst, Ymer, Atle och Ale. Sjöfartsverket i Finland har isbrytarna Kontio och Otso i tjänst i Norra Bottenviken plus isbrytare i Finska viken.

Jörgen Bengtson