Visit Söderhamn

Söderhamns turistbyrå byter namn till Visit Söderhamn. Det handlar inte bara om namnbyte, utan också om att bredda turistbyrån till fler kanaler, främst Visit Söderhamn på Facebook, och få med fler företag och enskilda att engagera sig i besöksnäringen.

En ny logotyp, som betonar Söderhamns skärgård, är också del av förändringen.

En viktig nyhet är att Visit Söderhamn vill samverka mer med besöksnäringen och kommuninvånarna. Ett medel blir nätverksträffar sex gånger per år. Visit Söderhamn kommer också att ge ut nyhetsbrev.

Visit Söderhamn vill göra handelns personal och kommuninvånare i allmänhet till goda ambassadörer för Söderhamn.

Visit Söderhamn lanserade nya loggan och Facebook den 16 januari 2013.

I Hudiksvall pågår ett liknande arbete som i Söderhamn med att förändra turistbyrån. Men i Hudiksvall är inriktningen att bilda ett destinationsbolag, som bland annat ska driva turistbyråverksamheten. Destinationsbolaget ska besöksnäringen och det lokala näringslivet äga. Första steget är redan taget genom bildandet av föreningen Destination Glada Hudik, som hann före Söderhamn på Facebook. Destination Glada Hudik på Facebook lanserades 14 september 2012.

Jörgen Bengtson