Elektronisk koll på fisken

EU satsar 26 miljoner kronor på att spåra fisk från hav till svensk butik. Havs- och vattenmyndigheten (HAV) får pengar för att spåra fisk med hjälp av så kallad RFID-teknik. Om två år kommer vi att kunna spåra strömming och annan fisk från Hälsingekusten i butiken eller på krogen.

År 2009 beslutade EU att fisk och skaldjur som fångats eller odlats i havet ska kunna spåras i varje led. Syftet är att minska risken för illegalt fiske. I förlängningen syftar beslutet till att stärka fiskebestånden i EU-ländernas vatten. Varje EU-land bestämmer hur man vill genomföra spårningen, med papper eller elektronik.

Sverige har valt den elektroniska vägen och mer specifik RFID-teknik (Radio Frequency Identification). Den används för spårning i till exempel biltullar, busskort, betalstationer, pass och butiksstöldskydd.

– Vi menar att det är en metod som säkerställer informationens kvalitet och dessutom ger information i realtid. Egentligen bygger modellen vidare på den information som redan i dag registreras elektroniskt via exempelvis elektroniska loggböcker, säger Johan Löwenadler Davidsson på HAV:s webbplats.

HAV har testat tekniken i fyra projekt 2010–2011 på elva fiskefartyg. Myndigheten räknar med att införa RFID-tekniken i Sverige som helhet under 2014. Då ska även vanliga konsumenter få tillgång till fångstinformationen.

Fisklådor kommer att märkas med så kallade RDIF-taggar. Dessa lagrar information om innehållet. Med hjälp av RFID-läsare kan man sedan läsa lådorna elektroniskt. På detta sätt kan fisken hela tiden kopplas till det bedrivna fisket.

– Under 2015 hoppas vi att konsumenterna kan börja spåra den fisk de köper i butiken, exempelvis via en app i mobilen, säger Johan Löwenadler Davidsson.

Jörgen Bengtson