Minskad havsforskning

Havsforskningen är hotad. Ytterligare ett forskningsfartyg, som tar prover på Östersjön, tas ur trafik, Mimer.

Förklaringen till detta är att fartyget Mimer är för litet och saknar nödvändig utrustning. Hennes föregångare, Argos, har redas tagits ur trafik på grund av för stora mängder asbest ombord.

Regeringen håller, enligt tidningen Sjömannen, på att utreda om staten ska köpa ett nytt forskningsfartyg eller inte. Om så inte blir fallet innebär avvecklingen av två forskningsfartyg en kraftig minskning av havsforskningen.

Jörgen Bengtson