Skärgårdsturism i världsklass

Skärgården är en destination i världsklass. Den kan locka många besökare året om och passar väl in i Tillväxtverkets utvecklingsprogram ”Hållbar besöksnäring”.

Vi talar tyvärr inte om Hälsingland skärgård, utan Stockholms skärgård. Där har man avslutat en förstudie i arbetet med en skärgårdsstrategi. Den har utmynnat i visionen ”Stockholms skärgård – året runt-destination i världsklass”, som landshövding Chris Heister och skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson presenterade i början av februari.

Nu växlas arbetet över i en operativ utvecklingsfas med hjälp av Tillväxtverkets utvecklingsprogram ”Hållbar besöksnäring”. I arbetet prioritera man elva deldestinationer i skärgården. Dessa är både besöksnav på fastlandet och besöksmål på skärgårdsöar; på flera finns redan destinationsutveckling med höga ambitioner.

– Det finns inga universallösningar, men samverkan och ett metodiskt målinriktat arbete för att skapa längre besökssäsonger är rätt väg att gå, säger Gustav Andersson (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd och ordförande i Skärgårdsstiftelsen, i ett uttalande.

De elva deldestinationerna är från norr till söder: Grisslehamn, Ljusterö med Siaröfortet, Norrtälje med Lidö, Vaxholm, Grinda, Sjönära Nacka och Gustavsberg, Sandhamn, Stavsnäs/Djurö, Dalarö, Utö och Nynäshamn. Dessutom ingår en planerad nord-sydlig båtkollektivtrafiklinje i det prioriterade utvecklingsområdet. Sedan tidigare finns en omfattande kollektiv- och taxibåtstrafik.

I Hälsingland pågår en destinationsutveckling i Hudiksvall med omnejd, Destination Glada Hudik, som rymmer en subdestination, kusten. Här finns mycket att lära från destinationsarbetet i andra skärgårds- och kustområden som Stockholms skärgård. En central lärdom är att det måste finnas reguljär båttrafik och taxibåtar samt samverkan för att utveckla kusten och skärgården.

Jörgen Bengtson