Oklart för fiskevårdsprojekt

Långvinds ström (Långvindsån) är en av flera åar på Hälsingekusten, som fått nej från länsstyrelsen på ansökan om 150 000 kronor för restaurering av åbotten. Hopp finns dock att EU bidrar med pengar till att återställa lekbottnar, som framför allt flottningen förstört, i Långvinds ström, Enångersån, Delångersån och Stråsjöbäcken.

Fiskekonsulent Johan Andreasson på Hudiksvalls kommun tror på EU-bidrag för att återställa bottnar i de fyra nämnda åarna i Hudiksvalls kommun samt tre åar i Nordanstig: Edsmyrån, Dyrån och Haddängsån. Målet är att göra lekbäddarna på 30 till 50 meters avstånd i åarna.

EU har godkänt en projektansökan för att återställa lekbottnar. Därmed är sannolikheten stor att det blir ja till ett tvåårigt projekt med en budget på 1,4 miljoner kronor och planerad start 20 maj i år.

Mycket är gjort för att återställa gamla bottenmiljöer i Hudiksvalls kustland. Fiskevårdsprojektet började 2002 som en fiskinventering, som blev en fiskevårdsplan. I dag har 90 kilometer strömmande vatten i Hudiksvalls kommun återfått en botten, som gör att fiskarna åter kan vandra upp och ner i vattendragen. Nu är fokus på att återställa lekbottnar.

Långvind.com har haft flera artiklar om fiskevårdsprojektet, bland annat Lekbäddar i Långvindsån (1 februari 2013), Fiskeplaner i Långvind (27 september 2011), Fisken vandrar åter (11 september 2011) och  Fisken hittar vägen till E4:an (27 april 2009).

Jörgen Bengtson