Båtmuseum ersätter krog?

Hudiksvalls kommun skrotar sannolikt planerna på att riva det så kallade cementmagasinet och bygga krog, kafé, saluhall eller kombination av detta på stenkajen i centrala Hudiksvall. Istället får magasinet förlängt liv som båtmuseum sommartid.

Cementmagasinet ligger mellan tullhuset och solbryggan på stenkajen i Hudiksvall. Tekniska nämnden har beslutat att riva magasinet, även kallat förrådsbyggnaden, och uppföra en havskrog på samma plats. Hälsinglands museum har föreslagit att magasinet ska bli sommarmuseum för båtar, sjöfart och fiske. Det blir sannolikt också kommunens beslut.

Kommunstyrelsen ska på sitt nästa sammanträde ta ställning till ett förslag från kommunchef Bengt Friberg om att göra cementmagasinet till ett sjöfarts- och fiskemuseum. Sedan går frågan vidare till kommunfullmäktige. Kommunen vill bara binda sig för att hyra ut huset två år, 2013–2014.

Den gamla förrådsbyggnaden ska kunna öppna som museum redan i sommar, tror Bengt Friberg, men då i begränsad omfattning i del av byggnaden. Här ska också finnas utrymme för ett enkelt kafé.

Tanken är att använda byggnaden som den är, som kallutrymme i det skick den är. Detta begränsar öppethållandet till sommartid.

Hälsinglands museum har åtta båtar i sin ägo. Till detta kommer fiskeredskap, sjöutensilier, fotografier och annat med anknytning till hamn, hav och fiske.

Långvind.com har skrivit flera artiklar om planerna kring magasinet, både som museum – Museum istället för krog? och Förråd blir museum? – och krog, Krog istället för magasin, Rivning ger havskrog och Ny havskrog i Hudik?

Jörgen Bengtson