Rivning ger havskrog

Hudiksvalls inre hamn får en restaurang på kajkanten om två år. Då räknar kommunen med att ha rivit ett magasin, som ligger mellan Tullhuset och Möljen, och byggt en sjökrog på platsen.

Kommunen planerar att gå ut med anbud på byggnation 2013 och starta bygget i februari 2014.

Den nya restaurangen skulle i bästa fall kunna stå klar till sommaren 2014 och då ge Hälsingekusten och Hudiksvall en ny krogattraktion. För bättre läge får man leta efter: några meter från havet i anslutning till nya solbryggan, storslagen havsutsikt och bara någon minut från Möljen och centrum.

En ny havskrog ser alltså ut att bli verklighet som en del av den hamnförnyelse, som Hudiksvalls kommun har börjat genomföra, med bland annat solbryggan i inre hamnen, strandpromenad till Gräsmaln med sittplatser längs vägen och ny stadsdel vid havet nedanför Köpmanberget.

Hälsingekusten.se skrev om havskrogsplanen redan den 1 0ktober 2011. Nu har tekniska nämndens arbetsutskott sagt ja till planen. Dock måste kommunen först ändra detaljplanen, för att tillåta restaurang. I den nya översiktsplanen är dock området reserverat för restaurang, servering eller andra allmänna inrättningar, så planändringen är mer en formsak.

Jörgen Bengtson