Museum istället för krog?

Magasinet mellan tullhuset och solbryggan på stenkajen i Hudiksvall kanske blir museum. Det är inte lika självklart längre att magasinet ska rivas och ge plats åt en restaurang.

Tekniska nämnden har beslutat att riva det så kallade cementmagasinet, även kallat förrådsbyggnaden, och uppföra en havskrog på samma plats. Hälsinglands museum har föreslagit att magasinet ska bli sommarmuseum för båtar och annat med anknytning till sjöfart och fiske. Nu börjar kommunledningen tänka liknande tankar.

Kommunen har frågat olika nämnder vad de tycker om förslaget att göra magasinet till museum. Responsen är positiv. Nu föreslår kommunchef Bengt Friberg i ett tjänsteutlåtande att kommunen ska ställa sig positiv till ett sjöfarts- och fiskemuseum i hamnen. Enda kommunala lokal i området är magasinet.

Bengt Friberg vill ha kommunstyrelsens uppdrag att tillsammans med Hälsinglands museum och tekniska förvaltningen utarbeta förslag hur man skulle kunna förverkliga museets tanke om ett sjöfarts- och fiskemuseum i hamnen.

Hälsinglands museum har åtta båtar i sin ägo: stor skötbåt från 1800-talet, två stora fiskebåtar utställda i fiskemuseet i Borka, en norrbosnibb utställd i Långvindsbruk, tre stockbåtar från bronsålder till medeltid och en sälbåt från 1800-talet. Till detta kommer fiskeredskap, sjöutensilier och fotografier. Sammantaget skulle detta kunna ge Hälsingekusten ett maritimt museum.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har skrivit flera artiklar om planerna kring magasinet, både som museum (Förråd blir museum?) och krog (Ny havskrog i Hudik?). Tanken på att riva magasinet och uppföra en sjökrog, berättade plan- och bygglovschef i Hudiksvall, Lennart Westberg, om på en företagsfrukost i Hudiksvall den 30 september 2011.

Jörgen Bengtson