Krog istället för magasin

Nu är det klart att Hudiksvall får en krog några meter från havet i inre hamnen. I veckan beslutade tekniska nämnden att tullmagasinet, en enkel byggnad i dåligt skick, ska rivas. I dess ställe kommer en restaurang, som bör kunna öppna 2014.

Därmed får Hälsingekusten en behövlig restaurangattraktion i absolut bästa havsläge.

I kommunens förslag till fördjupad översiktsplan är Stenkajen, där tullmagasinet ligger, utpekat som område för publika ändamål som restauranger, kaféer, saluhallar och liknande. Nu har tekniska nämndens majoritet bestämt att det är just restaurang som det ska bli där tullmagasinet står i dag. Kommunen har redan fått fyra intressenter, som vill bygga och driva en restaurang.

– Vi hoppas att restaurangen kan vara klar våren 2014, säger tekniska nämndens ordförande Håkan Rönström (M) till Hudiksvalls Tidning i dag.

Hälsingekusten.se skrev som första massmedium om planerna på en havsrestaurang mellan Tullhuset – som naturligtvis blir kvar – och Möljen, Ny havskrog i Hudik?, den 1 oktober 2011.

Jörgen Bengtson