Sanddyner åter på Hölick

Hölicks sanddyner har under årtionden vuxit igen. Nu ska sanden åter få ta plats.

Länsstyrelsen har inventerat sanddynerna på Hölick, Rogsta, och tycker inte om vad den ser. Under de senaste 50 åren har sanddynerna vuxit igen som en följd av att skogsbränderna är färre, fåren borta och människors påverkan är mindre.

Nu är Hölicks sanddyner inte vilka som helst. Enligt länsstyrelsens inventering är de av riksintresse, för här finns ett stort bestånd av sandmarksinsekter, framför allt gaddsteklar.

Länsstyrelsen började hugga ner tallar och gå på annan växtlighet förra veckan. Den här veckan bryter man upp stubbarna. Sedan ger sig länsstyrelsen på grässvål och växter som hundkäx, björnloka, vresros och smultron.

Allt ska dock inte bort från dynerna. Det gäller att skapa en balans mellan sandens fria spelrum och buskar som producerar nektar, strandängar med blommor, död ved och annat som ger ekologisk balans. Det kan också bli aktuellt att genomföra naturvårdsbränningar, som efterliknar tidigare skogsbränder. Länsstyrelsen är också positiv till att strandängarna åter får betande djur.

Länsstyrelsen välkomnar att folk trampar omkring mer på växtlighet och sand.

– Vi hoppas att folk också ska gå där och trampa, och hjälpa till med att hålla dynerna öppna, säger Klas Andersson på länsstyrelsen till Hudiksvalls Tidning (19/4).

Jörgen Bengtson