Nej till vandrarhem i Gnarp

Det händer att myndigheter gör tummen ner för nya vandrarhem. Det drabbar ett par i Gnarp, som ville göra om lokaler i Röde, i östra utkanten av Gnarp, till vandrarhem.

Byggnadsnämnden i Nordanstig säger nej till lokalomvandlingen. Miljöinspektör och byggnadsinspektör har synat byggnaderna och säger att risken för störningar är för stor. Nämnden avslår bygglovsansökan med hänvisning till att detaljplanen inte tillåter boende och att byggnaderna inte är ändamålsenliga för bostadsändamål.

Fastighetsägarens tanke var att erbjuda fyra mindre lägenheter till fiskare, bärplockare och liknande ett billigt boende, för att i nästa steg utveckla boendet till året-runt-vandrarhem.

Fastighetsägaren kan överklaga beslutet till länsstyrelsen. Men som det ser ut nu är det nej till ett nytt vandrarhem på Hälsingekusten.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft haft en artikel om detta: ”Nytt vandrarhem i Gnarp” (26/4 2013),

Jörgen Bengtson